תכניתה של נתיבה בן - יהודה 27.7.2003


יש מאזין

יש מאזין נתיבה, ערב טוב

מי אתה בבקשה ממך
שלמה פרידמן מרחובות. אני הייתי רוצה לדבר על שני נושאים הקשורים זה בזה

ראשית, להעלות את זכרו של יהודי יקר מאוד, שנפטר ב-17 בתמוז וקוראים לו מר קרצ'מר מירושלים שהיה
הראשון בארץ, האבא שלו היה הראשון בארץ שהיה לו בית-חרושת לסמלים, וכל סמלי ההגנה והפלמ"ח עברו
תחת ידיו בחרדת קודש

באמת

כן, אני הכרתי אותו באופן אישי. ומה אני רוצה לספר עליו? היהודי הזה.. כשהתחילו להוציא את הסמלים
החדשים, היה איזה שהוא "טרנד" של אספנות של סמלי צבא. אני אוסף מגיל 12 סמלים, אני היום נושק לגיל
חמישים והיינו עולים אליו המון לרגל 

הוא היה בר-סמכא בכל מה שקשור לסיפורי הפלמ"ח וההגנה, לא היה בקיא ממנו בתחומים האלה. באמת. כל
סמל, כל גירסא, כל דבר

לפני כשנתיים הוא נאלץ לסגור את עסק בירושלים ולהעביר אותו לקיבוץ צרעה
אני שאלתי אותו "מדוע אתה עושה את זה?" והוא בדמעות אמר לי, שתביני - הבנאדם היה בן 82 אז, והוא אמר
לי שצה"ל החליט לרכוש סמלים בסין

את מבינה את העסק נתיבה? כנפי צניחה שצנחני צה"ל עונדים מיוצרים בסין ולא אצל מר קרצ'מר

אני לא מאמינה

כן, עובדתית

אני לא מאמינה

ממש ככה נתיבה. ממש ככה!  אנחנו היום איגוד של אספני סמלי צה"ל והמחתרות ואנחנו מזהים מיד סמל
שנעשה בסין וסמל שנעשה בארץ וזה פשוט לא יאומן.. לא יאומן.. פשוט כך. לפני חמישה שבועות הייתי אצלו
בפעם האחרונה בקיבוץ "צרעה" ואז הוא נתן לי כמות הגונה של סמלים 

בן ה-82
בן 84 הוא כבר היה.. נתיבה, הוא לחץ לי את היד, הייתי צריך לפתוח אותה עם פלייר.. אדם בריא, משכמו
ומעלה, חסון, צלול, עבד עד יומו האחרון. לפני חמישה שבועות הייתי אצלו בפעם האחרונה, ואז הוא אומר לי
"בדמעות: "שלמה, תיקח את כל מה שאתה רוצה מפה כי ביום שני אני סוגר את העסק

"ואני אומר לו: "תגיד לי מה קרה

והוא אומר לי:- אין עבודה. צה"ל הפסיק להזמין אצלי סמלים. אני הולך הביתה

הוא סגר את העסק

ביום חמישי דיברתי עם בנו מקיבוץ צאלים, והוא אומר לי: -כרגע קמנו מהשבעה, אבא נפטר משברון-לב ב-17
בתמוז

זאת ההזדמנות באמת לדבר על אדם יקר, שאני לא יודע איך לומר את זה, זאת אבידה לכל מי שהכיר אותו
בנושא הזה של סמלי צה"ל לדורותיו, המון המון המון ידע רכשנו ממנו, כל האספנים עלו אליו לרגל, לא היה
אחד שפנה אליו בשאלה והוא לא ענה לו בחיוך, יש אנשים, אין אנשים, תמיד הוא ענה לו

הרבה הרבה תודה וכל טוב
לילה טוב

Copyright © 2010 by "Goel Drory"  goeldrory@gmail.com      האתר נבנה ע"י גואל דרורי